Navigácia
Yu-gi-oh! Anime a Manga
· Yu-gi-oh!
· Yu-gi-oh! GX
· Yu-gi-oh! 5D's
· Yu-gi-oh! ZEXAL
· Yu-gi-oh! ARC V
· Yu-Gi-Oh! VRAINS
· Yu-gi-oh! Filmy
Yu-gi-oh! kartová hra
· Úvod a Pravidlá
· Produkty
· Varianty a Formáty hry
· Obchody
Pravidlá
· I. Priprava na Duel
· II. Pomôcky v hre
· III. Hracie karty
· IV. Herné Fázy
· V. Ďalšie pravidlá
Články a tipy
· Úvod do Archetypes
· Rozbor balíčkov
Turnaje
· Turnaje na Slovensku
· Banlist
· Zoznam Komunít
· Rarity kariet
· Falošné karty
· Miss print
· Slovník pojmov
· Penalizácia hráčov
Anketa
V akom meste by ste radi privítali viac turnajov a stretnutí?

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hlasovať.
III. Hracie karty
isis dňa 29/06/2009 09:15

Tri hlavné typy kariet sú použité v Yu-Gi-Oh! TCG: Monster karty, Spell (čarovné) karty, Trap (pasce) karty. Naviac každý typ karty je rozdelený na ďalšie podkategórie. Pre teraz len čítaj opis karty. Po oboznámení s Fázou hry budeš rozumieť špeciálnym funkciám každej karty.
Upozornenie!
V každom prípade keď pravidlá v týchto pravidlách sú v rozpore s pravidlami Yu-gi-oh! TCG hracie karty vyplývajúce z pravidla na karte.

Typy Kariet: Dragon, Spellcaster, Zombie, Warrior, Beast-Warrior, Pyro, Beast, Winged Beast, Fiend, Fairy, Insect, Dinosaur, Reptail, Fish, Sea Serpent, Machine, Thunder, Aqua, Rock, Plan, Psychic,Wyrm

Attribute:  EARTH,  WATER,  FIRE,  WIND,  LIGHT,  DARK


 

A. Obyčajné monster karty 

Monster karta je základná karta použitá na útok proti protivníkovi. Monster karty sú roztriedené do typov a vlastností. Je tu 20 odlišných typov a 6 odlišných vlastností. Typy a vlastnosti ovplyvňujú útok a obranu každého z monster. Celková sila monstier sa javí od jeho levelu (počet hviezd napravo hore Monster karty). Tiež vysvetlivka písaná kurzivom je v mieste opise karty je jedine písaný opis a žiadny opis efektu na hracej ploche. Karty Obyčajných monster sú sfarbené do ŽTLTA.

Pravidlá pre Obyčajné monster karty
Obyčajné monster karty používajú základný útok alebo obranu
hoci sa tiež môžu požiť na obetu alebo na spojovanie fusion
monstier (Fusion Monster karty, dole). Pozri hlavné fázy pre
detaily na uvedenie monster karty do hry.

 

 

 

D. Efekt monster karty

Monster karty, ktoré vlastnia magické efekty sú prisudzované ako Efekt Monster Karty. Každá karta ma rozličný efekt a tak existuje neúrekom monters, ktore ovladajú rôzne efekty. Tým sa stali základom každého dobrého balíčku a v každom sa nachádza aspoň zo 15 kariet tohto typu kariet. Na miesto opisu karty nájdete zobrazený daný kúzelný efekt karty, ktorý môže aktivovať. Efekt monster karty sú sfarbené ORANŽOVÁ.  

1. Efekt hodu (Flip effect)

Flip efekt monster sú ľahko identifikovateľné slovom „FLIP:“ na začiatku opisu effektu. Efekt moster je aktivovaný keď je Efekt monster karta položená tvárou dole otočená tvárou hore. Efekt môžebyť  tiež aktivovaný ak sa Fip Efekt karta otočí ako výsledok Spell/Trap karty, alebo útoku ďalšieho monster. Ak je Flip Efektu zničené v súboji, Flip efekt je použitý PREDTÝM než je karta poslaná do Graveyard.  
Upozornenie!
Ak je Flip efekt monster normálne povolané (namiesto Setnutia), jej efekt NIE JE aktivovaný.  

2. Nepretržitý efekt (Continuous effect)

Tak dlho ako je Efekt monster na poli tvárou hore jeho efekt zostane aktivovaný. Keď je však Efekt monster tvárou dole jeho nemá žiadny účinok.

3. Efekt Zaplatenia (Platiaci efekt) – Ignition Efekt (Cost effect)

Pred tým ako aktivuješ jeho efekt musíš ohlásiť svojmu súperovi jeho aktiváciu. Efekt môžeš aktivovať počas tvojej hlavnej fázy. Pre aktiváciu muí byť obetovaná určitá karta z tovjej ruky alebo z poľa. Keďže sa môže rozhodnúť kedy bude efekt aktivovaný vytvoriť si kombo s inými kartami. 

4. Spúšťový Efekt (Trigger effect)

Tieto karty sú aktivované ak sa splní určitá požiadavka pre jeho aktiváciu. 

5. Mnoho-spúšťový efekt (Multi-trigger effect)

Takéto efekty Efekt monster karty môžu byť  aktivované počas protihráčov kola.

E. Union efekt monster karty

Tieto monštrá majú schopnosť sa počas hry pripútať sa na iné monsštrum a tak ho svojim efektom podporiť. Základným efketom, ktoré ponúkajú pripútanému monštru je, že ak by malo byť monštrum zničené v súboji, je namiesto neho zničené pripútané monštrum. Okrem tohoto základného efektu poskytuj&´ mnoho ďalších efektov. Taktiež existujú Union monsters, ktoré sa môžu pripútať na určitý typ, či doknonca presné monster. Union monsters rozoznáte sfarbením do oranžova, no pri type karty majú napísané namiesto ,,effect" ,,UNION".

Pravidlá pre Union efekt monster
Preto aby ste mohli pripútať union monster na iné, musia byť obe monsters na poly. Ak sú teda obe mnosters na poly, bude dané union monster premiestnené do spell/treap zóny a hráč určí, na ktoré monster chce union pripútať. Potom už určené monštrum, nadobudne effekt union monster.
Ak bude monster v monster zóne zničené v súboji, namiesto neho bude poslané union monster zo spell/trap zóny poslané do hrobu. Tým pádom monštrum v monster zóne stratí effekt union monster. Tento efekt však neplatí, ak je monštrum zničené efketom nejakej karty.
Ďalším pravidlom, je že na jedno monster m&ˆže byť pripútané iba jedno union monster.

F. Spirit efekt monster karty

Tieto monštrá patria pod kategóriu efket monsters, no svojim základným efektom sa stačili zradiť do osobitej skupiny. Základným efektom týchto monštier je to, že ak ich zvoláte a počas vašej konečnej fázy v kole, ktorom ste monster privolali stále zostali na poli, sa vrátia na do vašej ruky. Okrem základného efektu samozrejme majú monsters aj iné efkety. Spirit monsters sa dajú rozoznať oranžovím sfarbením a majú namiesto EFFECT v type karty napísané SPIRIT.

Pravidlá pre Spirit efekt monster karty
Tieto monštrá nemôžu byť špecialne privolané ako z ruky tak z balíčka, či hrobu.
Ak bude Spirit monster privolané normálne a počas súboja bude zničené, je poslané do hrobu. Ak však bude počas vašej konečnej fázy stále na poli musí sa vrátiť späť do ruky a to počas kola v ktotom bola nomrálne privolaná.
Ak bude Spirit monster setnuté, tak počas vášej konečnej fázy zničené nebude. Jeho efekt bude platiť až po tom ako bude pretočné tvárou hore. Teda ak v súperovom kole nebude zničené a bude tvárou hore, vráti sa do vašej ruky. Ak bude však stále setnuté do ruky sa nevráti.

G. Gemini efekt monster karty

Taktiež ako aj Spirit a Unon monsters karty sa aj gemini dokázali oddeliť od ostatných a vytvoriť vlastnú skupinu. Základným efektom týchto kariet, je že počas kola kedy ich prvý krát zvoláte nemajú žiadny efekt, no v ďalšom vašom kole ju môžete znova zvolať, ano dobre počujete, znova zvolať. To znamená, že gemini monster, ktoré leží na ploche znova ako keby zovláte a tým pádom získaj&´ určitý efekt. Ich označenie je oranžové sfarbenie a na mieste typu karty majú napísane GEMINI.

Pravidlá pre Gemini efekt monster karty
V kole, v ktorom toto monštrum zvoláte je brané ako normálne monštrum, tak ako aj v hrobe.
Ak sa nachádza na vašej strane poľa počas ďalšieho kola, či už nasledujúceho alebo aj neskôr, môžete oznámiť vášmu protivníkovi, že toto monštrum znova zvoláte a tak dosiahne svoj efekt. To už aký efekt, monštrum má je podobné ako u normálnych efekt monsters.
Výhodou je, že ak toto monštrum špeciálne zvoláte v jednom kole a ešte ste normálne neprivolali žiadne monštrum, môžete ho privolať, a tak dosiahnuť to, že dané gemini monseter bude ovládať daný efekt už v kole, v ktorom ste ho zvolali prvý krát.

H. Tuner efekt monster karty

Tak ako ja ostatné osamostatnené skupiny efekt monštier, aj tuner monštrá sa dokázali oddeliť od ostaných. Možno by ste si mysleli, že pretože majú rovnaký základný efekt. No to žial bohu nie. Majú však jednu výnimočnú schopnosť a tou je dokázať sa zosynchronovať s inými monsters a tak vytvoriť niektoré zo synchro monsters. Ako na to si prečítajte v synchro monsters karty nižšie. Ak si však zoberieme tuner monštrá ako samostatný celok, moc sa od efekt monštier nelíšia. Ich efekty slúžia buď na podporu ostatných monštier na poly teda ich tunujú, alebo ich efekty slúžia na privolanie monštier z ruky, hrobu, či decku potrebné pre synchro zvolanie.

Pravidlá pre tuner monster karty
Ak máte na ploche dve alebo viacej monštier potrebných pre synchronizáciu, teda pre zvolanie synchro monstra, može dané truner monster stunovať ostatné a tak privolať dané synchro monster

 

C. Rituál Monster Karty

Rituál Monster karty sú špeciálne monštrá, ktoré môžu byť povolané na pole jedine Rituálom. Teda ak máš na ruke určitú Spell rituál kartu, ktorou za určitých podmienok (obetu) môžete privolať určitú Ritual monster z ruky. Rituál monster karty sú sfarbené MODRA.  
Poznámka:
 Rituál Monster karty sú zahrnuté v Decku, NIE v Extra Decku. Preto sú počítané v minimálnom limite 40 kariet v balíčku.  

Pravidlá pre Rituál Monster Karty
Počas tvojho ťahu ak máš Rituál Monster kartu spolu so špeciálnu Rituál Spell kartou určenú práve na zvolanie daného monštra (Teda je na nej spomenuté jej meno) môžeš privolať dané monštrum. Po aktivovaní Ritual spell karty, bude obetovené a poslané z pola do hrobu určité množstvo monštier s uričtým počtom levelov podla textu na Ritual Spell karte. Karta Rituál monster je potom umiestnená tvárou hore v Zóne Monster na poli v oboch – útočnej alebo obrannej pozícií. Ritual spell karta je po zvolaní monštra poslaná do hrobu.
Keď je Ritual monster zničené je poslané do horbu. Ak je karta Ritual monster vrátená do tvojej ruky, nemôžeš ju umiestniť opäť na pole bez vykonania ďalšieho rituálu. 
Povolané monštrum na poli v tomto spôsobe je považované za špeciálne povolané a dovoľuje hráčovi povolať alebo poslať v tom istom ťahu.

I.Pendulum Monster karty

Pendulum monšter karty sa nachádzajú v main decku.Sú to monštrá a zároveň aj kúzla, což znamená výhody ale aj nevýhody.Tieto karty majú dva efekty, spell efekt a monster efekt.Spell efekt sa dá použiť ak sa vaše pendulum monštrum nachádza v pendulum zóne.Monster efekt zase ak sa nachádza v monster card zóne.Káźdá pendulum karta má svoj scale number teda stupnicové číslo.Toto číslo sa používa pri pendulum summone. 

Pravidlá pre Pendulum monster karty

Na ploche má každý dve pendulum card zóny, to znamená, že každý hráč môže mať naraz aktivované len 2 pendulum karty.Ked pendulum karta má byť poslaná z plochy do hrobe namiesto toho ide face-up do extra decku.Tieto karty môžu byť normálne privolané/setnuté.Váš súper nemôže použiť pendulum karty vo vašej pendulum card zóne na pendulum summon pre svoje monštrá.Pendulum summon sa ráta asko special summon.

 

B. Fusion monster karty

„Fusion“ znamená použiť 2 alebo viac monsters dohromady so Spell kartou „Polymerization“ na vytvorenie nového monster reprezentovaného ako Fusion monster karta. Každá Fusion monster karta musí tiež obashovať zoznam mostier potrebný na jej vytvorenie (Fusion-material monster). Karty Fusion monster sú sfarbené FIALOVO.

Pravidlá pre Fusion Monster karty 
Počas tvojho ťahu, ak máš Spell kartu „Polymerization“ a Fusion-Material monster na tvojom poly alebo v ruke vyžadujúce na privolanie daného Fusion monstera, môžeš povolať tvoje fusion monster aktiváciou „Polymerization“. Fusion materiály ako aj karta Polymerization budú poslané do hrobu a z Extra decku zvolané dané Fusion Monster. 
Keď je zlúčené monštrum zničené, je poslané do cintorína.Ak je karta zlúčeného monster vrátená späť do ruky, vráť ho na miesto Fusion deck.

Extra Deck
Extra Deck je skupina kariet Fusion, Synchro a XYZ monsters. Keď je fúzia vykonaná, Fusion monsters nie sú náhodné ťahané, ale vybrané z Extra Decku. Extra Deck sa vždy drží oddelený od Decku a otočený tvárou dole v Zóne Extra deck na hracej ploche. Pamätaj, karty Extra Decku NIE sú počítané v minimálnom množstve 40 kariet.

 

I. Synchro monster karty

Tieto monsters sa dajú privolať zosynchronizovaním viacerých monster, kde aspoň jedno z nich je tuner mosnter. Nachádzajú sa vo vašom extra balíku tak ako aj Fusion monsters karty, takže sa počítajú do maximálneho počtu extra balíka čiže 15. V podstate majú tieto monsters podobné efekty ako normálne efek monsters, no ich výhodou je, že sa dajú celkom ľahko privolať na pole. Od ostatných monštier sa dajú rozoznať sfarbením do BIELA.

Pravidlá pre Synchro monster karty 
Ak sa na ploche nachádzajú dve alebo viacej monsters, kde jedno znich je tuner monster. Môžete privolať jedno zo svojich synchro monster. V prvom rade však pre obetu, musí byť súčet levelov použitých na synchronizáciu rovný levelu synchro monster. Čiže ak máte na ploche dve monsters s levelom 4 a 4, kde jedno z nich je tuner mosters, môžete z vášho balíka privolať synchro monster s levelom 8. Ak teda spĺňate túto požiadavku, môžete privolať dané monštrum. Treba však dávať pozor na podmienky pre synchronizáciu, ktoré sú spísané medzi efektom karty a jej typom. Vždy je tam napísané, aké druhy monsters musíte pre privolanie dodržať spolu s levelom na privolanie. Takže ak sa pri podmienkach vyskytne niečo iné ako 1 Tuner monster + 1-non tuner monster, je treba tieto podmienky dodržať.
Tak ako u Fusion monster, ak je karta zničená je poslaná do hrobu, ak je vrátená do ruky je vrátená do extra decku.

 

J. XYZ monster karty

Tieto monštrá sa dajú privolať obetovaním monštier s rovnakým levelom ako XYZ materiálmi. Pri priovlávaní musia byť obe monštrá na poly a spoločne sa prekrijú kedy sa stávajú XYZ materiálmy pre dané zvolané XYZ monštrum. Effekty XYZ monštra potom môžu byť aktivované odhodený jedného aleboviacerých XYZ materiálu do hrobu. Na XYZ priovlanie sa môžu používať monštrá, ktoré majú lvl, teda Synchro, Effekt, Normal, Ritual a Fusion monštrá. Na XYZ sa nemôžu používať tokeny a samotné XYZ monštrá ak nie je povlené inak. XYZ monštrá však nemajú lvl, preto nemôžu byť použité na XYZ privolanie iného monštra. Namiesto pomenovania lvl sa pri nych používa slovo Rank. XYZ monštrá sa nachádzajú vo vašom Extra balíku a rátajú sa do váško max. počtu 15 kariet . Sú označené ČIERNOU farbou.

Pravidlá pre XYZ monster karty
Ak chceme zvolať XYZ monštrum. Na poly musíme mať vždy aspoň dve monštrá (mino Tokenov a XYZ monštra). Ak mme na poli monštrá, ktoré spĺnajú požiadavky pre obetu zvolania XYZ monštra, dve monštrá ležiace na poli, preložíme cez seba, a nakoniec preložíme na vrch XYZ monštrum z Extra balíčka, tak aby všetky preložené monštrá bolo vidieť. Ak chceme aktivovať effekty XYZ monštrá, pre ktoré je potrbné odhodiť XYZ materiál, najspodnejšie monštrum odhodíme do hrobu. Následne vykonáme effekt. Ak je XYZ monštrum zničené je poslané do hrobu.

 


E. Monster znaku (Token monster)
Monster token je umiestnené na mieste monster kariet. Token prezentujú monster tak, že vystúpia na poli ako výsledok aktivovania karty. Tieto monster nie sú zahrnuté v decku (balíčku).
Použi mincu alebo podobnú záložku (tak dlho ako môže byť svedčí ATK alebo DEF) Monster Token. Keď ju vložíš do hry Monster Token sú umiestnené v Monster Card Zóne na ploche. Keď zničíš Monster Token sú jednoducho odstránené z poľa. Podobnosť, ak Monster Token sú vrátené hráčovi do ruky ako kartový efekt, sú tiež odstránené z poľa.  
Monster Tokens patria k 5 kartám Monster kartovej zóne.

 

Spell Cards – Čarovné karty

Je tu niekoľko typov Spell kariet. Spell karty môžu byť aktivované alebo set (dané) jedine počas Hlavnej fázy (Fáza hry). Jediná výnimka tohto pravidlá sú Quiq-play Spell card – Rýchlo hracie Spell karty. 
Spell karty sú sfarbené ZELENÁ.  

a. Normal Spell Cards – Obyčajné spell karty
Normal spell karty nemajú ikonu. Ak je raz ich efekt aktivovaný sú zničené a poslané do hrobu.

b. Continuous Spell Cards – Nepretržité spell karty :
 
Tieto karty zostanú na poli aj po tom ako sú aktivované a ich Spell efekt pokračuje tak dlho ako na poli tvárou hore. často musí užívateľ platiť určitú daň pre ich zotrvávanie na poly

c. Equip Spell Cards :

Keď zahráš tuto kartu polož ju na miesto do spell a trap kartovej zony a vyzbroj ňou určenú príšeru na poli. Takúto kartu smieš použiť iba na príšeru ktorá je obrázkom hore na poli. Taktiež smieš vyzbrojiť tieto karty aj súperové monsters. Ak je príšera ktorá je vyzbrojená kartou zničená equip spell karta je zničená tiež. V niekoľkých prípadoch isté monštrá nemôžu byť Eqiupnuté týmito kartami (nájdeš v texte na individuálnej karte). Jedno monštrum môže byť vybavené aj niekoľkými Equip Spell kartami zároveň.  

d. Field Spell Cards &‐ Polové spell karty :
 
Tieto karty sú používané ako karty terénu (prostredia) a smú upravovať útok a obranu všetkých príšer na poli. Karta field je umiestnená v samostatnej časti na poli, takže nie sú súčasťou Spell a Trap zóny. Môžu byť setnuté ale ich aktivácia nastáva v okamihu aktivácie tvárou hore. Obaja hráči môžu mať súčasne aktivované vlastné Field Spell karty. Jeden hráč môže mať na svojej hracej ploche len jednu Field spell kartu, ak aktivuje alebo setne novú, tá stará sa zničí a ide do hrobu. Field karty môžu byť aktivované jedine v hráčovom kole a nie počas protihráčovho ťahu.

e. Quiq-play Spell Cards :

Tento typ karty môže byť aktivovaný počas hocijakej fázy tvojho kolated aj počas bojovej fázy. Ak Setneš túto kartu na pole, môžeš ju tiež aktivovať počas protihráčovho ťahu ako Normal Trap kartu. Ak Setneš Quiq-play Spell kartu nemôžeš ju aktivovať v tom istom ťahu ako si ju Setnul.  

f. Ritual Spell Cards – Rituálne Spell karty :
 
Tieto karty sú potrebné na povolanie Rituálnych monštier. Ak je Rituálové Monštrum privolané a zároveň zničené a poslané do Graveyard – Cintorína je zároveň poslané aj obetované monštrum.

 

Trap Cards –Pascové karty

Tieto karty môžeš Setnúť na pole a aktivovať ich hocikedy po začatí ďalšieho ťahu, teda súperovho kola, v prípade potreby aktivácie Trap karty. Trap karty sú ľahko identifikovateľné podľa ikony na kartea ich sfarbením do FIALOVA.


a. Normal Trap Cards

Obyčajné Trap karty nemajú ikonu.  Ak je tento typ raz aktivovaný je zničený.

b. Counter Trap Cards:
Tieto karty sú aktivované ako odozva povolania monštra alebo na zničenie efektu Spell alebo Trap karty. Ak je tento typ raz aktivovaný je zničený.  

c. Countinuous Trap Cards
:
Tieto karty ostývajú na poli aj po ich aktivovácii a ich efekt pokračuje tak dlho pokiaľ zostáva karta na poli tvárou hore. Pre aktiváciu tohto typu kariet je niekedy potrebná daň pre jeho aktiváciu. Tieto karty sú potrebné na povolanie Rituálnych monštier.

 

 

<-- predchádzajúce pravidlá             pokračovanie pravidiel -->

 

 

Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Karta Dňa
Photo
Article
Kto je Online
· Hostí Online: 1

· Členov Online: 0

· Registrovaní členovia: 320
· Najnovší člen: RaGe
Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

24/02/2019 22:01
Sú plánované nejaké turnaje na východnom Slovensku ?

23/09/2018 19:29
https://discord.gg
/9jezGXg Spravim server

23/09/2018 19:13
Haha, tiez som ho videla ^^ Bola som tam dneska.

23/09/2018 03:17
... mimo BA máme tiež pár predajcov ale upadlo to trochu aj na tom že Brloh prestal predávať. Robím aktuálne všetko čo sa tá aby som to pozdvihol. Btw. dnes na CSku bol najelpší malý Yugi.

23/09/2018 03:15
Yani čo sa týka predaju na Comics Salóne tak tam je to preto že sme tam prestali robiť turnaje (nebol veľký záujem lebo sa ľuďom nechcelo platiť vstup kvôli turnaju). V BA je na to dobrý Funtastic...

Table 'ygo.DB_EMAIL_VERIFY' doesn't exist